Företag

Behöver ni hjälp med trädgårdsskötsel eller parkskötsel?

Vi på Örestads Farmartjänst har skötselavtal för de flestas behov!

ÖF Park & Anläggning, Örestads Farmartjänst, är ett företag som funnits sedan 1991. Våra beställare är såväl stora som små företag, kommuner, kyrkogårds- förvaltningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatkunder.

Kontakta Göran Olsson på 0702-94 80 22 för vidare information.

Nyheter

Data över JungoJet 3500 Redskapsbärare

Ljuspunkter:

*Vändradie 190cm
*Bredd på maskinen 113 cm
*Höjd 190 cm
*Arbetsbredd 120 till 240 cm
*Totalvikt 3500kg klarar gångbro normen, lastförmåga 1200 kg eller 1,4 m3

Läs mer »

Adress:

Depågatan 104

254 64 Helsingborg

Telefon:

042-156300

0702-94 80 22

Stolta sponsorer av:

Produced by Sveabyrån