Trädgård

Önskar du dig en välskött trädgård som inte kräver någon skötsel? Låt oss sköta om din trädgård!

Vi tar hand om mark- och grönyteskötsel med stor kompetens under alla årstider. Arbetsuppgifter vi kan hjälpa dig med är exempelvis gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning, trädfällning, plantering, gallring, renhållning och maskinsopning samt sopning av parkeringsplatser. På vintern utförs naturligtvis snöröjning och halkbekämpning med stora och små maskiner och även handskottning.

Vad behöver du hjälp med?

Trädbeskärning

Det kan finnas många skäl till varför träd behöver beskäras. Ett fruktträd kan beskäras för att få en god skörd. Storleken på trädkronan kan behöva hållas ner eller ges en finare form. Grenar kan växa åt fel håll eller trädet kan ha blivit skadat och därmed vara i behov av att beskäras.

Trädbeskärning kräver rätt kunskap och rätt verktyg, och även ett mått av tid och tålamod. Gör man fel kan man få ett träd som inte blir så vackert att se på, eller till och med riskera att skada trädet. Vi hjälper dig att beskära dina träd på rätt sätt och med ett snyggt resultat.

Stubbfräsning

Har du en stubbe som du vill bli av med? Oönskade stubbar kan leda till irritation, till exempel när de försvårar gräsklippningen eller står i vägen där du vill placera något annat. De kan helt enkelt vara ett störande inslag på gården, och de är inte alltid så lätta att avlägsna.

Stubbfräsning är ett smidigt sätt för att bli av med ovälkomna stubbar. Istället för att gräva upp stubben fräser man bort den en bit under marknivå så att den sedan förruttnar naturligt. Vi fräser bort din stubbe så att du kan använda marken till roligare saker.

Halkbekämpning

Halka är ett ständigt gissel varje vinter. För att undvika onödiga incidenter förenade med halka är det viktigt med bra halkbekämpning. Vi hjälper dig att bekämpa halkan och även med skottning och snöröjning. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig!

"Ni har mycket att tjäna på att använda Farmartjänst som extern resurs och arbetskraft"

Adress:

Depågatan 104

254 64 Helsingborg

Telefon:

042-156300

0702-94 80 22

Stolta sponsorer av:

Produced by Sveabyrån